Profil Gimnazjum na portalu facebook

Profil Szkoły Podstawowej na portalu facebook

Aktualności
PRÓBNE EGZAMINY GIMNAZJALNE DLA UCZNIÓW KLAS II

Uczniowie klas 2a i 2b w dniach 19, 20 i 21 kwietnia 2017 r. pisać będą próbny egzamin gimnazjalny wg harmonogramu:

a. Środa 19 kwietnia 2017 r. egzamin w części humanistycznej (sala gimnastyczna):
Godz. 12.45 – 14.15 z języka polskiego
Godz. 14.20 – 15.20 z historii i wiedzy o społeczeństwie.

b. Czwartek 20 kwietnia 2017 r. egzamin w części matematyczno – przyrodniczej(sala gimnastyczna):

Godz. 12.45 – 13.45 z przedmiotów przyrodniczych
Godz. 14.00 – 15.30 z matematyki.

c. Piątek 21 kwietnia 2017 r. egzamin z języka angielskiego
Godz. 12.45 – 13.45 w zakresie podstawowym.

EGZAMINY GIMNAZJALNE

Egzamin gimnazjalny dla uczniów klasy 3a i 3b odbędzie się w dniach 19, 20 i 21 kwietnia 2017r. wg następującego terminarza:

Środa 19 kwietnia 2017r. egzamin w części humanistycznej:

Godz. 9.00 – 10.00 z historii i wiedzy o społeczeństwie
Godz. 11.00 – 12.30 z języka polskiego.

Czwartek 20 kwietnia 2017r. egzamin w części matematyczno – przyrodniczej

Godz. 9.00 – 10.00 z przedmiotów przyrodniczych
Godz. 11.00 – 12.30 z matematyki.

Piątek 21 kwietnia 2017 r. egzamin z języka angielskiego

Godz. 9.00 – 10.00 w zakresie podstawowym
Godz. 11.00 – 12.00 w zakresie rozszerzonym.

Uczniowie klasy 3a i 3b przychodzą do szkoły na godz. 8.00, a po egzaminie zostają zwolnieni do domu.

Dodano: Admin

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

PONIEDZIAŁEK 3.04.2017
Kościół katolicki

Godz. 9.30 uczniowie Gimnazjum – nauka rekolekcyjna w kościele

Godz. 11.30 - uczniowie Gimnazjum – spotkanie w salkach

Godz. 9.30– uczniowie klas III – VI Szkoły Podstawowej – spotkanie w salkach

Godz. 11.30 - uczniowie klas III –VI Szkoły Podstawowej - nauka rekolekcyjna w kościele

Godz. 13.00– uczniowie klas I – II Szkoły Podstawowej – nauka rekolekcyjna w kościele

WTOREK 4.04.2017
Kościół katolicki

Godz. 9.30 uczniowie Gimnazjum - nauka rekolekcyjna w kościele

Godz. 11.30– uczniowie klas III – VI Szkoły Podstawowej - nauka rekolekcyjna w kościele

Godz. 13.00– uczniowie klas I – II Szkoły Podstawowej - nauka rekolekcyjna w kościele

ŚRODA 5.04.2017
Kościół katolicki

Godz. 9.30 uczniowie Gimnazjum – msza święta

Godz. 12.00– uczniowie Szkoły Podstawowej - msza święta

PONIEDZIAŁEK - ŚRODA W KOŚCIELE EWANGELICKIM
8.30 – 10.00 – wszyscy uczniowie

Uczniowie klas IV – VI SP i klas gimnazjalnych nie biorący udziału w rekolekcjach zobowiązani są do przyjścia do szkoły w w/w dniach na godz. 9.00 – do świetlicy Gimnazjum, gdzie pod opieką nauczycieli dyżurujących w szkole będą mogli skorzystać z konsultacji przedmiotowych. Uczniowie

klas I – III SP nie biorący udziału w rekolekcjach przychodzą do szkoły i zostają pod opieką nauczycieli dyżurujących w świetlicy szkolnej. OBECNOŚĆ DZIECKA W TYCH DNIACH W ŚWIETLICY SZKOLNEJ RODZIC POWINIEN ZGŁOSIĆ U WYCHOWAWCY DO 30.03 br.

Tydzień Nauki w klasach 4-6

W ramach Tygodnia Nauki Zorganizowano wystawę książek i czasopism naukowych. Uczniowie przynieśli z domu swoje książki, czasopisma. Wystawione one zostały na stoliku i parapecie na korytarzu na parterze. Można je było przez cały tydzień przeglądać, poczytać. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem.
2. W klasach IV-VI wyłoniono Omnibusa. Test pisało po 5 przedstawicieli z każdej klasy od IV-VI. Test składał się z 50 pytań z różnych dziedzin. Na apelu w czwartek, 23.03.ogłoszono laureatów, którzy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. 1 miejsce:Maks Haręża kl.6b, 2 miejsce:Mateusz Glos - kl.6 a; 3 miejsce - Sandra Palinker - kl.6b; 4 miejsce - Adrianna Sojka - kl.6a; 5 miejsce - Julka Faruga - kl.6b. (załącznik. foto)
3. W czwartek (16.03) i piątek (17.03) w sali nr 1, na przerwach, emitowano filmiki edukacyjne. Tematyka: "Iluzje optyczne", "Ciekawostki astronomiczne", "Najbardziej niesamowite rzeczy na świecie", "Najrzadsze zjawiska meteorologiczne".

Autor: Gabriela Haręża

Tydzień Nauki w klasach 1-3

Podczas Tygodnia Nauki w klasach I-III były przeprowadzone różne działania edukacyjne.
Przeprowadzono wiele ciekawych konkursów, testów sprawdzających oraz zabaw dydaktycznych.
Niejednokrotnie dopiero po dogrywkach wyłoniono Mistrzów różnych kategorii oraz ...klasowych OMNIBUSÓW.
Na szkolnym apelu laureatom wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe.
A oto wyniki:
Klasa I - Mistrz pięknego pisania - Liliana Kuś
Klasa IIa - Mistrz pięknego czytania - Aleksandra Glos
Klasa IIb - Mistrz pięknego czytania - Oliwia Moczała
Klasa IIIa – Mistrz tabliczki mnożenia – Kornelia Pietrzyk
Klasa IIIb – Mistrz tabliczki mnożenia – Maciej Czerny

KLASOWE OMNIBUSY 2017
Klasa I – Zofia Olszar
Klasa IIa – Konrad Gluza
Klasa IIb – Arletta Omorczyk
Klasa IIIa – Jan Bogusławski
Klasa IIIb - Alicja Zając

Zwycięzcom GRATULUJEMY!!!
Już czekamy na to, kto w przyszłym roku osiągnie wysokie wyniki w tak prestiżowych konkursach.
Autor: Violetta Wlach