Profil Gimnazjum na portalu facebook

Profil Szkoły Podstawowej na portalu facebook

Aktualności
Spotkanie z przyrodą


20 lutego 2017 r. odwiedził naszą szkołę przyrodnik, hodowca motyli, malarz, rzeźbiarz, kolekcjoner – pan Krzysztof Czader. Z zachwytem podziwialiśmy niezwykłe eksponaty: różnorodne kamienie, rzeźby, obrazy, ikony, motyle. Uczyliśmy się dostrzegać różnorodność w świecie przyrody, szacunku do wszystkiego, co nas otacza, nabyliśmy motywację do działań przyjaznych przyrodzie.


Klub Edukacyjny 4 – H „Światło”

PODZIĘKOWANIA

Dziękujemy Rodzicom klas trzecich Szkoły Podstawowej, wszystkim osobom, firmom i instytucjom, które z zaangażowaniem i życzliwością pomagały w organizacji i sprawnym przebiegu Balu Szkolnego 2017 w Pierśćcu.

Rada Rodziców, Gospodarze balu,Dyrekcja szkoły oraz Wychowawczynie klas trzecich

Bal karnawałowy uczniów klas 1-3

13 lutego 2017r. w świetlicy szkolnej odbył się bal karnawałowy dla uczniów klas 1-3.
Dzieci były poprzebierane za: postacie z bajek, policjantów, lekarzy, zwierzęta, księżniczki, wróżki itd. Podczas balu były tańce indywidualne i w parach. Panie wychowawczynie przygotowały również wiele zabaw i konkursów. Dzieci bawiły się doskonale. O poczęstunek zadbała Rada Rodziców.

Autor: Justyna Wacławczyk
Dodano: Admin

Dziedzictwo kulturowe Śląska Cieszyńskiego

W sobotnie przedpołudnie 4 II 2017 r. w Zespole Szkół w Pierśćcu odbyła się konferencja pod tytułem „Dziedzictwo kulturowe Śląska Cieszyńskiego”. Wzięli w niej udział nauczyciele zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, historii oraz wychowawcy szkół podstawowych i gimnazjów powiatu cieszyńskiego oraz gminy Jasienica, a także studenci studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Zaproszenie skierowano także do polskich szkół na Zaolziu w Republice Czeskiej.
Celem konferencji była wymiana doświadczeń, możliwość zaprezentowania i promowania programów, metod i form pracy, projektów edukacyjnych oraz materiałów dydaktycznych wspomagających realizację edukacji regionalnej w szkole.
Konferencję otworzył Gość honorowy prof. dr hab. Daniel Kadłubiec z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, wygłaszając wykład pt. „Śląsk Cieszyński – ogólna charakterystyka kulturowa regionu”. Prelegent omówił położenie, historię, zróżnicowanie językowe, różnorodność i bogactwo kultury ludowej Śląska Cieszyńskiego; wskazał nie tylko na postacie szczególnie zasłużone dla tej części Śląska, ale i na całe grupy mieszkańców, którzy swoim zaangażowaniem łączyli i łączą przeszłość z przyszłością regionu.
W dalszej części wicedyrektor ZS w Pierśćcu Stefania Kewesz oraz nauczycielki: Danuta Oczadły i Joanna Radwan – Kmiecik podzieliły się swoimi doświadczeniami w zakresie przygotowywania uczniów do konkursów regionalnych, a także omówiły koncepcję pracy Szkoły Podstawowej w Pierśćcu opartej na idei regionalizmu jako przykład dobrej praktyki.
W przerwie z wiązanką pieśni i tańców cieszyńskich wystąpili uczniowie klasy IIa SP w Pierśćcu pod kierunkiem wychowawczyni Justyny Wacławczyk.
W trakcie poczęstunku Goście mieli okazję spróbowania potraw kuchni regionalnej.
Obrady zakończono dyskusją i podsumowano propozycją, aby tego typu spotkania nauczycieli – regionalistów odbywały się cyklicznie.
Organizatorzy konferencji to: Zespół Szkół w Pierśćcu, Stowarzyszenie „Nasz Pierściec”, Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli „Publisher – Innowacje” w Cieszynie, przy wsparciu finansowym z budżetu powiatu cieszyńskiego.

Autor: Danuta Oczadły
Dodano: Admin

Konferencja „Dziedzictwo kulturowe Śląska Cieszyńskiego”

Konferencja „Dziedzictwo kulturowe Śląska Cieszyńskiego” odbędzie się 4 lutego 2017r., tj. w sobota, w Zespole Szkół w Pierśćcu ul. Jerzego Tomanka 8, wg następującego harmonogramu:

9:00 – 9:15 otwarcie konferencji, powitanie gości

9:15 – 10:45 prof. dr hab. Daniel Kadłubiec Charakterystyka geograficzno-historyczna Ziemi Cieszyńskiej. Cieszyńska tradycja kulturowa i jej znaczenie.

10:45 – 11:15 przerwa kawowa

11:15 – 11:50 mgr Danuta Oczadły Jak przygotować uczniów do konkursów regionalnych" Praktyczne wskazówki, przykłady działań.

11:50 – 12:05 występ uczniów z kl. II a Szkoły Podstawowej im. Zofii Kossak w Pierśćcu

12:05 – 12:45 mgr Stefania Kewesz, mgr Joanna Radwan-Kmiecik Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Pierśćcu oparta na idei regionalizmu-przykład dobrej praktyki.

12:45 – 13:00 dyskusja, podsumowanie konferencji.